משהו לשבת- פרשת שופטים

דת • כניסות

בגדי המלך החדשים

בפרשת השבוע נקרא על מצוות המלך, על פניו זה נשמע יותר כמו תיאור של משרת:
"רק לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד" (אז למי יהיה הרבה כסף אם לא למלך?)
"ולא ירבה לו סוסים" (אז למי יהיו הרבה סוסים?)
"לבלתי רום לבבו מאחיו" (מלך לא אמור להרגיש מעל כולם?) 
ואם חשבתם שהוד מלכותו פטור מכמה מצוות, אז לא: "ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל".
אם כך מהי מנהיגות?
היינו בטוחים שמנהיג מסתובב עם יותר כסף מכולם, ויותר כבוד, וגם בטוחים אנו שיש לו פטור של אח"מ (vip בלועזית).
השבוע חל יום פטירתו של הראי"ה קוק זצ"ל (הרב אברהם יצחק הכהן).
הוא היה חותם את שמו ומוסיף: עבד לעם קדוש, על אדמת הקודש.
מנהיג אולי מבחוץ נראה מלכותי, אך מבפנים הוא בעצם עבד, משרת..
על המנהיג להרגיש כך ולהתנהל כך, כנותן שירות וכדואג לצרכי הכלל.
וברגע שיחשוב שהוא גביר ושכולם ישרתו אותו (מה שמבחוץ נראה נכון, כי הרי יש לו משרתים), הוא יאבד את זה.
יוצא שמנהיג אמור להיות מודע לכך שהוא משרת את משרתיו, ואם הוא יעמוד בתנאים הללו, מכריזה עליו התורה:
"למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל".
שבת שלום ומבורך!

זמנים לשבת:
התפילה היום בביה"כ בשעה 18:00.
הדלקת נרות משעה 17:43 עד 18:38
שחרית בשבת 7:30
מנחה 18:30
צאת השבת 19:34

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.