הודעה על קיום בחירות לוועד האגודה וועדת ביקורת נתיב השיירה

בעלי משקים • 19/10/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום הודעה על קיום בחירות 2020

 

לחברי האגודה , שלום

 

רצ"ב הודעה על קיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת נתיב השיירה.

 

 

בברכה,

וועדת קלפי