הגדלת מכסת המים

בעלי משקים • 27/2/2020 כניסות

 

 

לחברים שלום,

 

 

אגודת המים פועלת להגדלת מכסת המים ליישוב.

 

לצורך כך נתבקשנו ע"י רשות המים להגיש חשבוניות של שתילים שננטעו משנת 2016 ועד היום.

 

שתילים רב שנתיים.

 

החברים מתבקשים להעביר את העתקי החשבוניות למזכירות היישוב  עד לתאריך 4.3.20.

 

חבר שלא יעביר את החשבוניות עד לתאריך הנ"ל לא יוכל לקבל את תוספת מכסת המים .

 

 

 

בברכה,

מימי השיירה