השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ב

בעלי משקים • 7/4/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לאגודות - השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר

 

 

 

שלום רב למזכירות המושב,

 

מצ"ב לעיונכם מכתבה של עו"ד מיכל בוסל, מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות,

 

בעניין השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ב.

 

אבקש להפיץ לחברי ועד האגודה ולחברי האגודה.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

 

 

בברכה,

נעמי זינגר

מנהלת לשכת אגף קרקעות ואגו"ש

 

 

תנועת המושבים בישראל    www.tmoshavim.org.il    הצטרפו אלינו

ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733 טל. 03-6086307 פקס 03-6918996

P שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים

מסמך זה והחומר המצורף אליו אישיים ומיועדים לנמען בלבד. העתקתם או הפצתם אסורה בהחלט. אם קיבלת את המסמך או את החומר המצורף אליו בטעות, נא הודיענו מיד במענה חוזר לדאר אלקטרוני זה ומחק כל עותק של דאר זה מהמערכת