עו"ז- הודעה על מתן אפשרות הגשה מאוחרת

בעלי משקים • 21/5/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לפרסום הגשה מאוחרת 170523

 

 

 

שלום רב,

 

מצ"ב הודעה לחקלאים פעילים נעדרי זכאות להעסקת עובדים זרים בשנת 2023 להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2023.

למען הסר ספק מדובר רק בחקלאים שאין ברשותם הקצאה לטובת העסקת עובדים זרים בשנת 2023.

לצורך קבלת חוברת בקשה יש לפנות למתכנן/ת הרלוונטי במחוז או להיכנס לאתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.moag.gov.il

 

הנחיות למילוי החוברת:

  • בחוברת הבקשה, בכל מקום בו רשום שנת 2020 הכוונה הינה לשנת 2023
  • גידולי בע"ח, ענפי הצומח, אישורים ודוחות כספיים- יש להגיש לפי שנת 2022.
  • פתיחת סמל מעסיק הינו תנאי סף לצורך טיפול בבקשה, יש לפנות לרשות האוכלוסין לפתיחת סמל מעסיק במידת הצורך בכתובת הנ"ל:

https://www.gov.il/he/service/foreign-workers-agriculture-sector

 

 

ניתן להגיש בקשות למחוז עד לתאריך 08.06.2023 בלבד.

 

 

 

 

בברכה,

 

יניב חן מחוז גליל-גולן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד: 04-6816115  | נייד: 050-6241195 | פקס: 04-6902597 | דוא"ל: yanivh@moag.gov.il

 

תיאור: תיאור: cid:image001.png@01CD2205.F8623920