הבהרה מספר 1 לנוהל תמיכה ישירה בריסוק גדמי מטעים 2022

בעלי משקים • 3/10/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

28.9

 

 

 

 

 

לכבוד

ציבור החקלאים

מנהלי מחוזות, עובדי המחוזות ומדריכי שה"מ

 

הנדון: הבהרה מספר 1 לנוהל תמיכה ישירה  בריסוק גדמי מטעים לשנת 2022

 

הבהרה זו עוסקת בשתי סוגיות :

 

·         אפשרות לקליטת בקשות לריסוק גדמים טרם ביצוע - בנוהל התמיכה הישירה לסילוק גדמי מטעים פורסם ב-21 לאוגוסט 2022. נקבע בתנאי הסף כי התמיכה תינתן לאחר הוכחת ביצוע. הבהרה זו תאפשר הגשת בקשה גם על ידי חקלאים שטרם כרתו וריסקו את המטע (עבור כריתה וריסוק עתידיים).

·         הארכת תקופת הפעילות שעליה חל הנוהל עבור כלל מגישי הבקשות - ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 30/11/2022 או עד גמר התקציב המוקדם מבניהם. יש לשים לב שניתנת קדימות במתן תמיכות למגישים שביצעו את הכריתה והריסוק טרם הגשת הבקשה.

 

מנהלי המחוזות ועובדיהם: אודה לכם באם תפיצו את הנוהל לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם.

 

בברכה,           

 

https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/9Pbk1WbwX1hx19SL/GHKipJ.png

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מנהלת ההשקעות בחקלאות

משרד: 03-9485515   |   נייד: 050-6241149   

דוא"ל: zvikac@moag.gov.il

מוקד שירות ותמיכה: *6016

חפשו אותנו ב:

 https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/9Pbk1WbwX1hx19SL/FbD6ql.png  https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/9Pbk1WbwX1hx19SL/15mJfN.png  https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/9Pbk1WbwX1hx19SL/SWMFVl.png  https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/9Pbk1WbwX1hx19SL/tmPXit.png  https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/9Pbk1WbwX1hx19SL/1abRfP.png  https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/9Pbk1WbwX1hx19SL/PlnWce.png  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
moagsa.blob.core.windows.net