משהו לשבת- פרשת אמור

דת • כניסות

אל תאמין בעצמך

אמירה מפתיעה מאוד נקרא השבת בפרקי אבות, פרק שני.
"אל תאמין בעצמך עד יום מותך".
והרי יש בזה קושי, כי אם אדם לא יאמין בעצמו, הוא לא יאמין באף אחד מסביבו. ועוד מדגישים לנו.. עד יום מותך. כלומר ששום יום בעולם הזה לא יעבור בתחושה שאתה מאמין לעצמך. משפט כזה דורש הסבר.
הכיוון הוא: אל תגיד לי זה לא יקרה.
כשנפטר הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מצאו בארנקו האישי מכתב שכתב לעצמו בהיותו דיין, בו הוא מתפלל על עצמו שיידע תמיד להציל עשוק מיד עושקו, לדון דין אמת, ושיהיה חזק ואיתן להעמיד במקום כל עושה עוול.
עוד הוא מבקש על עצמו להתרחק מן הגאווה והכעס והקפדנות, ולהיות סבלני כלפי המתדיינים.
בכל יום הוא היה מזכיר לעצמו עד כמה אפשר לטעות, עד כמה אפשר להיות עיוור ולהתעלם מהצדק.
ואם תשאלו וכי צריך תזכורת יומית על דברים כה בסיסיים?
כבר ענו חז"ל: אל תאמין בעצמך עד יום מותך.
ואם הוא היה צריך תזכורת יומית כזאת, מה נגיד אנו..
שמענו מספיק משפטים כמו: אני יכול להיות אחראי על כספים רבים ולא למעול בהם.
אני יכול להיות אחראי על אנשים רבים ולא לזלזל בהם.
אני יכול לשמש בתפקידים נכבדים, ולא אנהג בגסות רוח. 
וכבר היו מספיק כאלו שנפלו, במה שהיו בטוחים שלא ייפלו.
שבת שלום ומבורך!
זמנים:
הדלקת נרות משעה 18:06 עד 19:08 
התפילה בשעה 18:15
שחרית בשבת 7:30 
מנחה בשעה 18:45
צאת השבת 20:04.

בברכה לבשבורות טובות
הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.