שירותי האון-ליין

הודעות חיצוניות • 22/3/2020 כניסות

 

 

 

אילנה , שלום רב.

 

נא הפיצי בקרב התושבים .

תודה על שיתוף הפעולה.

 

אורית אנידג'אר

מנהלת אדמיניסטרטיבית


04-6641030 | פקס 04-9966339 oritan@clalit.org.il

מרכז בריאות עמקה | מחוז חיפה