משאית לאיסוף גזם

מזכירות • 5/12/2018 כניסות

 

 

לידיעת התושבים 

משאית לאיסוף גזם תעבור ביישוב

בימי שלישי בתאריכים 11.12.18 ו- 25.12.18

המשאית תאסוף גזם המונח בשולי הכביש בלבד.

אנו שבים ומבקשים להוציא את הגזם רק 24 שעות לפני מועד

היישוב על מנת לשמור על חזות היישוב שלנו.

 

בברכה,

הוועד המקומי