פעילות מחוז גליל גולן בשנת 2020- מייל מתוקן

בעלי משקים • 21/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

img-120155314-0001

שלום.
פעילות עובדי/ות מחוז גליל גולן מתבטאת במתן שירות יעיל ואדיב לחקלאי המחוז
ולמועצות האזוריות והמקומיות חשיבות מתן השירות הינה בקידום המחוז בתחומי
החקלאות ,פיתוח הכפר והכלכלה מצ"ב דו"ח המבטא פעילות ענפה בתקופת קורונה של
החקלאים והמועצות בנושאים השונים שהינם בליבת העשייה של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר בתקווה לשנה ברוכת גשמים ,יבולים אופטימליים ומחירי תוצרת חקלאית רווחיים
המשקפים את איכות התוצרת החקלאית במחוז לידיעתכם

בברכה,
עמיר אנטלר
מנהל מחוז גליל גולן
טל. 04-6816100