קולות קוראים- נהלי תמיכה לפיתוח והשקעות לשנת 2019

בעלי משקים • 12/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

קולות קוראים- משרד החקלאות מחוז גליל גולן

 

שלום לכולם

 

מצ"ב ריכוז של כל הקולות קוראים.

 

בדבר פרטים הקשורים לנוהל עצמו ואופן הגשת הבקשה ניתן לפנות

 

למנהל האזור או באתר האינטרנט של המשרד.

 

יום טוב

בברכה,

 

מורן פחימה מחוז גליל-גולן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד: 04-6816102 | פקס: 04-6902597 | דוא"ל: moranp@moag.gov.il