משהו לשבת- פרשת אמור

דת • 8/5/2020 כניסות

כך נראה העולם כשיוצאים מהסגר.

בשבוע הבא יחול ל"ג בעומר, יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, הקבור במירון.
במשך 12 שנים הסתגרו רשב"י ובנו במערה, שם התחבאו מפני הרומאים.
וכשהסתיימו השנים הללו, יצאו רשב"י ובנו.
שתי אפשרויות: להנות מהעולם בחוץ, להסתכל על הכל בעין טובה.
או לראות את הכל בצורה משונה, ולמאוס בחיים הרגילים.
האפשרות השניה קרתה, רשב"י ובנו  התעלו כל כך במשך ההסגר, כשיצאו וראו אנשים רגילים שעובדים את האדמה, כל מקום שנתנו בו את עיניהם נשרף.
יצאה בת קול מן השמיים: להחריב את עולמי יצאתם?!
מיד חזרו לשהות נוספת של שנה, בלי שהרומאים רודפים אחריהם.
הפעם הם יצאו עם מידת זהירות, מכילים יותר את סביבתם.
ומה יש לנו ללמוד מזה?
אנו לא שהינו כל כך הרבה בהסגר,  ולא התעלינו עד כדי כך.
אך בכל זאת כשהחיים יחזרו לקדמותם ונצא כל אחד מהמערה שלו, נוודא שאיננו שורפים והורסים לאחרים. כי אז יחזירו אותנו לשהות נוספת במערה.
עוד דבר גדול למדנו: לא חייב אש ממשית כדי להזיק, מספיק להסתכל בעין רעה וביקורתית כדי לגרום נזקים בלתי הפיכים.
שבת שלום ומבורך!

הדלקת נרות משעה 18:06 עד 19:07
התפילה מחוץ לבית הכנסת, עם מסיכות והקפדה על כללי משרד הבריאות,  בשעה 19:00.

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.