צובעים את המדפים בכחול לבן

בעלי משקים • 19/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הפצה לרמגדלים - רישום לתו כחול לבן

 

 

 

 

לרגל כניסתו של השר החדש אנו מעירים מחדש את השטח.

 

אנא הפיצו.

 

ציפי סבג פרידקין

   מנהלת תחום חקר שווקים

   ממונה על גיוון תעסוקתי ומניעת גזענות

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

050-6241425  ;  03-9485799

 

צובעים את המדפים בכחול לבן

תו כחול לבן | משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בקשה לרישום לתו