משהו לשבת- פרשת לך לך

דת • 19/10/2018 כניסות

כמה כסף יש לך?

את השאלה הזאת זרק מלך פורטוגל לעברו של שר האוצר שלו, דון יצחק אברבנאל.
כאשר מעמדו רם ונישא, ומשכורתו גבוהה מאוד כשר אוצר.. התשובה היתה אמורה להיות במספרים של מליונים או מליארדים.
100,000! ענה בנחרצות דון יצחק אברבנאל.
כיצד?! שאל המלך, תוך שהוא מסביר: אני משלם לך משכורות עתק במשך שנים רבות, ומעריך אותך כמי שאחראי על אוצר כל הממלכה. רק אל תאמר לי שאתה בזבזן גדול מידי..
100,000 זה על בטוח מה שיש לי, הסביר השר היהודי. זה הסכום שהושטתי כעזרה לנצרכים עד כה. 
את זה לא יוכלו לקחת מידי. כל שאר הכסף והרכוש, זה איננו באמת שלי. הכל יכול ללכת ביום בהיר.
מה ששלי, שיישאר תמיד שלי ועל שמי, זהו החסד והעזרה שהושטתי לאחרים.
את זה הבין אברהם אבינו, איש החסד. 
הוא נחלץ להצלת אחרים, כמו שמסופר בפרשתינו על מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה.
וכשמציעים לו סכומי עתק כאות הוקרה על השבת הרכוש והנפשות, הוא מיד מסרב.
האם אני פה רק בשביל לקחת?! אלוקים נותן לי כל מה שאני צריך.. אני פה כדי לעזור. 
(ישנה בדיחה עתיקה, מי שהוא רק מחפש את תועלתו ושכולם יתנו לו, היו מכנים אותו: הב הב. הב= תן. תן לי תן לי.. בוא נראה מה אני יכול לקחת ולהרוויח. כנראה במקום להגיד שהוא כלב.. השמיעו לו את הקולות שלו).   
"ואברהם כבד מאוד במקנה ובכסף ובזהב". הוא איננו סובל ממחסור, אך מבחינתו אם אינו מועיל עם זה לסביבתו הרי שזה לא באמת שלו.
אברהם אבינו ממתין לאורחים גם בחום היום, גם כשאין אורחים באופק (כפי שיסופר בפרשה הבאה).
וכשהוא יוצא לארץ כנען הוא מביא איתו רכוש, אך גם נפשות. הוא עושה נפשות "ואת הנפש  אשר עשו בחרן".
"אני אמרתי עולם חסד ייבנה" (תהלים פ"ט). רק כך אפשר לבנות את העולם, בנתינה.
שבת שלום ומבורך!
זמני השבת:
התפילה מתחילה היום בשעה 17:30.
הדלקת נרות משעה 16:56 עד 17:41
שחרית בשבת 7:30
מנחה בשעה 17:30
צאת השבת 18:37.
שנזכה לגשמי ברכה ולבשורות טובות.
הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.
הרב משה ניר פינטו,