רישיון נהיגה לעובדים זרים בחקלאות

בעלי משקים • 14/10/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

רישיון נהיגה לעובדים זרים בחקלאות

 

 

 

שלום למזכירויות המושבים,

 

מצ"ב מכתב בנושא רישיון נהיגה לעובדים זרים

 

אבקש להעביר לכל הנוגעים בדבר

(חקלאים, יו"ר, מרכזי משק, מזכירים וכו')

 

תודה רבה

 

 

בברכה,

נעמי זינגר

מנהלת לשכת אגף קרקעות ואגו"ש

 

 

 

 

שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים מסמך זה והחומר המצורף אליו אישיים ומיועדים לנמען בלבד. העתקתם או הפצתם אסורה בהחלט. אם קיבלת את המסמך או את החומר המצורף אליו בטעות, נא הודיענו מיד במענה חוזר לדאר אלקטרוני זה ומחק כל עותק של דאר זה מהמערכת

 

 

תנועת המושבים בישראל    www.tmoshavim.org.il    הצטרפו אלינו

ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733 טל. 03-6086307 פקס 03-6957012

 

P שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים