משהו לשבת- פרשת בהעלותך

דת • כניסות


תרגיש נח לא לעשות

אם תרצה שימלאו את בקשתך, תציין בסוף שירגישו בנח לא לעשות.. זה בדיוק מה שיעודד שיעשו.
זה נשמע הפוך על הפוך, אבל כך קראתי במחקרי מומחים לפסיכולוגיה ומדעי התנהגות, ועל כך נקרא בפרשת השבוע.
קרבן הפסח מגיע פעם בשנה בערב חג הפסח בחודש ניסן, ויש להקריבו בטהרה ועם עוד כמה כללים נלווים.
ולפתע מגיעים אנשים שהיו טמאים, מכיוון שנשאו מתים (את ארונו של יוסף הצדיק), וטוענים מדוע לא נזכה להקריב קרבן פסח?
רק רגע, אתם פטורים.. הייתם טמאים. עבר זמנו בטל קרבנו.. תעשו מנגל לעצמכם עם הכבש וזהו.
זה מזכיר אנשים בעלי מוגבלויות שהצבא פטר אותם משירות צבאי, אבל בכל זאת הם מתגייסים או מתנדבים בדרכים שונות.
מזכיר אנשים שיצאו לפנסיה, מבחינת המדינה הם יכולים לשבת ולהנות מהחיים, אך הם בוחרים להתנדב ולעזור בכל מיני תחומים.
ולפעמים גם ילד שנדרש לעזור במשהו, אך הפעולה כבר בוצעה ע"י אח אחר או ע"י ההורה בעצמו. אומרים לו: תודה חמוד, אין צורך אתה פטור. אך הוא מסוגל להחזיר את החפץ למקומו ולהביא, או שיתנו לו משימת עזרה נוספת.
דווקא המרווח הזה שניתן לו, שירגיש בנח לא לעזור בנוסף לדרישה המקורית, יגרום לו לרצות לעזור. ואם החמיץ את האפשרות הראשונה הוא יפנה לבקשת אפשרות נוספת.
וזה בדיוק מה שקרה עם אותם אנשים שנפטרו מהקרבת קרבן הפסח, כי היו טמאים. ולאור פנייתם המשונה קיבלנו חג נוסף, שוב זה מזכיר נכים שהצבא משחרר אותם והם יפנו שיתנו להם להתגייס, וכל הדוגמאות הנ"ל ועוד.
אם נחשוב על אחרים שהם לא רוצים לעזור, זה יגרום לזה שלא ירצו. ואם נחשוב שרוצים אך לא חייבים, זה יגרום לכך שיחייבו את עצמם.  
הטמאים קיבלו הזדמנות נוספת לפסח שני בחודש אייר, וכולנו קיבלנו בעקבותיהם הזדמנות להבין שעלינו לכבד את הצד השני, לחשוב עליו טוב. ולא שהוא רק מחפש להיפטר ממחויבויות.
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת:
התפילה היום בביה"כ בשעה 18:15
הדלקת נרות משעה 18:24 עד 19:29
שחרית בשבת 7:30, עם עליה לתורה של החתן ניר עטיה, מתפללי ביה"כ מברכים אותו ואת אשתו נועה בברכת מזל טוב, ושיזכו לאהבה ואחווה שלום וריעות.
מנחה בשעה 19:15
צאת השבת 20:20 

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.
.