נזקי טבע בחקלאות - נזקי תשתיות חקלאיות

בעלי משקים • כניסות

 

שלום.

 

כתוצאה מגשמי הברכה שיורדים בארץ ,לעיתים נגרמים נזקים לתשתיות חקלאיות ויתכן וייגרמו נזקים בהמשך עונת הגשמים 2019-2020.

חקלאים הרואים נזקים בשטחם מתבקשים לתעדם ולפנות לרכזים החקלאיים במועצות האזוריות / למזכירי היישובים / לוועדות החקלאיות ,

לצורך ריכוז ההודעות על הנזקים .

ההודעות המרוכזות יועברו למחוז גליל גולן לצורך תיאום סיורים עם עובדי המחוז לצורך תיעוד הנזקים.

בשלב זה לא הוכרז אסון טבע באזורים השונים ולכן עובדי המחוז יתעדו את נזקי התשתיות .

המחוז ימשיך ללוות את החקלאים במתן הנחיות ע"מ לסייע ככל הניתן להמשך הפעילות בשטחים החקלאיים.

 

 

 

בברכה,

עמיר אנטלר

מנהל מחוז גליל גולן

טל. 04-6816100