הודעה על השבתת המועצה - 7/11/19 - חשוב ודחוף

הודעות חיצוניות • כניסות

קבצים מצורפים:

BRN3C2AF47E7944 0000000152

המועצה - 7/11/19 - חשוב ודחוף

בוקר טוב,

מצ"ב מכתב בנוגע להשבתה הצפויה של המועצה ביום חמישי הקרוב 7/11/19 אנחנו
מבקשים להעביר הודעה זו לכל התושבים, בכל אמצעי התקשורת העומדים לרשותכם וזאת
על מנת לעדכן אתכם במתרחש ולחסוך אי נעימויות .
מתנצלים על חוסר הנוחות, אך חשוב שכולנו נתאחד למען מטרה חשובה זו.

בברכה,

משה דוידוביץ
ראש המועצה

טל: 04-9879600/1
dmoshe@matteasher.org.il