משהו לשבת ושבועות

דת • כניסות

שבת פרשת נשא, ובמוצ"ש חג שבועות

"משה קיבל תורה מסיני".
כך מתחילה מסכת אבות.
המשפט הזה תמוה, וכי הוא קיבל תורה מסיני? סיני הוא הר, הוא בוודאי לא נתן את התורה, אלא הקב"ה. 
מזכירים לנו המפרשים את "ריב ההרים", וזה יענה על השאלה.
כל ההרים עמדו והציגו עצמם לראווה במטרה לשכנע שעליהם ראוי לתת את התורה. 
הר כרמל מול הר תבור, גובה ונתונים מרשימים, לעומת הר סיני שבכלל לא עמד בתור..
ודווקא בגלל הענווה הזו, בחר בו הקב"ה לתת עליו את התורה.
הדורות ילמדו מזה שלא בגאווה קונים את התורה, אלא ההיפך.
מה שמיישב גם את המשפט בו התחלנו, משה קיבל תורה מסיני, הכוונה מאותו כח של ענווה.
כי הרי גם משה בדומה להר סיני סירב להנהיג את בני ישראל בטענה שיש ראויים ממנו, ושהוא כבד פה וכבד לשון.
אך דווקא בו בחר הקב"ה להנהיג וללמד את התורה.
שנזכה לקבל את התורה מתוך ענווה ומתוך שמחה.
שבת שלום וחג שמח!

זמנים ומנהגים:
היום מדליקים נר גדול לפני השבת שיישאר דולק עד מוצש, וממנו במוצש מדליקים נר לחג.
התפילה היום בביה"כ בשעה 18:15
הדלקת נרות משעה 18:21 עד 19:26
שחרית בשבת 7:30
מנחה 19:00, פרק ו' מפרקי אבות.
צאת השבת 20:15 ( רק אז אפשר להתחיל לארגן בבית את סעודת החג).
בשעה 22:00 (בערך) יתחיל תיקון ליל שבועות בביה"כ, אל תוך הלילה.
למחרת תפילות חג השבועות, באותם זמנים כמו של תפילות שבת.

שבת שלום וחג שמח!

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.