הקמת ועדת רווחה ביישוב

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

ועדת רווחה

לידיעת התושבים

 

רצ"ב הודעה על הקמת ועדת רווחה ביישוב.

 

 

 

בברכה,

ליאור זייד

מנהל הקהילה