משהו לשבת- פרשת תרומה

דת • 19/2/2021 כניסות

מרבין בשמחה

המעשה הבא קרה לרבי נחמן מברסלב ותלמידיו, בראש השנה כאשר הלכו לנהר לעשות "תשליך" כנהוג.
אחד התלמידים התקרב מדי אל המים ולפתע נסחף בנהר, ושאר התלמידים שמעו אותו צועק "הצילו, הצילו". 
מיד קראו לרב ואמרו לו רבינו יש תלמיד אחד שנכנס לתוך המים, והנה הוא בסכנה.
ענה הרב: תאמרו לו שימסור דרישת שלום ללוויתן הגדול.
התלמידים מיהרו לקיים את מצוות הרב, וצעקו לעבר התלמיד ההוא: הרב ביקש שתמסור דרישת שלום ללוויתן הגדול.
הבחור ההוא התגלגל מצחוק בתוך המים, וזה חידש את כוחותיו וגרם לו לשחות בעצמו ולצאת מהמים.
כך נוכל לקיים את: משנכנס אדר מרבין בשמחה. 
להבדיל, משנכנס אב ממעטין בשמחה. על זה יש מנהגי אבלות ברורים שעולים בהדרגה, נמנעים מחתונות ואירועים משמחים, לא אוכלים בשר וכו, עד שבתשעה באב ממש כבר מורגשת מיעוט השמחה.
אבל משנכנס אדר אין לנו מנהגים שעולים בהדרגה, אין עניין כזה לשתות כוסית ביום הראשון, ואז להעלות הילוך ליום השני וכשמגיעים לפורים שותים המון המון.
אין כזה דבר. אם כן כיצד מרבין בשמחה?
שמחה היא מצב טבעי וחשוב, לא אמורים לעשות יותר מדי כדי להיות בשמחה.
שמחה אמיתית איננה תוצאה של רעש וצילצולים גדולים. ובטח לא עודף של גירויים שיגדלו עוד ועוד.
אמר על זה הרבי מליובאוויטש: 
השמחה אצלנו שונה מכל העולם.
בעולם התפיסה היא שצריך שיקרו דברים שמחים כדי להיות בשמחה. 
ואילו אצלנו, צריך להיות בשמחה, כדי שיקרו דברים שמחים. 
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת:
התפילות תתקיימנה במועדון הקהילתי, ויוכלו להשתתף מתחסנים ומחלימים בלבד, עפ"י הוראות משרד הבריאות.
היום בשעה 17:00
הדלקת נרות משעה 16:23 עד 17:08.
שחרית בשבת 7:30.
מנחה 17:00.
צאת השבת 18:00.

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.