טיפול בפסולת פלסטיק בחקלאות

בעלי משקים • 13/10/2020 כניסות

 

שלום רב לכולם

גיבוש המדיניות לטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות הוא חלק מהליך כולל לטיפול בכל זרמי הפסולת החקלאית. הנושא נמצא על שולחננו כבר משנת 2015. בטיפול בחלק מזרמי הפסולת הושגה הצלחה מרשימה אך הטיפול ביריעות הפלסטיק בחקלאות נכשל בשל בעיות סטטוטוריות בהקמת מתחמי אצירה, מיון וטיפול ובשל חוסר כדאיותם הכלכלית של פתרונות הקצה.

יריעות הפלסטיק שאינן מטופלות מהוות מפגע נופי וסביבתי.  העדר פתרון כלכלי ומוסדר לטיפול ביריעות מביא חלק מהמגדלים לבחור באופציה של שריפה כדרך לפתרון הבעיה ובכך להחמרת המפגע הסביבתי.

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לשתף את ציבור המגדלים בגיבוש המדיניות בנושא. באמצעות הסקר המצ"ב אנו מבקשים ללמוד על חומרת הבעיה, היקפה והדרכים לפתרונה.

נודה לכם מאוד אם תקדישו מספר דקות למילוי הסקר.

 

https://survey.gov.il/he/plasticsurvey

 

 

 

אילנה דרור

כלכלנית

התאחדות חקלאי ישראל

שדרות שאול המלך 8 ת.ד. 40020 תל אביב

טלפון 03-7719094 נייד: 0506235378 פקס: 03-7719097

מייל: elana@iff.co.il