משהו לשבת- פרשת יתרו

דת • 21/1/2022 כניסות

כשר אבל מסריח

אפתח בסיפור על שני שוטרים בארה"ב.
השניים יצאו למרדף אחר פושעים מסוכנים ביותר.
המרדף היה מוצלח, כלומר השוטרים נצמדו לרכב של הפושעים, אך להפתעת הפושעים, השוטרים פנו עם רכבם שמאלה, לעבר תחנת הדלק הסמוכה, והניחו לפושעים להמשיך לדרכם בשלום.
מנהל תחנת המשטרה זימן אותם לשיחת הבהרה: האם היה חסר דלק? לא.
נדלקה נורה אדומה שמחייבת עצירה? לא.
 אם כך מה ראיתם לנכון לעזוב באמצע המרדף המשטרתי?! רגע לפני המעצר. זוהי מעילה בתפקידכם.
להגנתם טענו השוטרים, שהם פעלו לפי ההנחיות. שהרי בספר החוקים כתוב במפורש שכאשר הרכב המשטרתי עובר סך קילומטרים מסויים, עליהם להכנס לתחנת דלק לבדיקה.
זהו סוף הסיפור, וכל אחד מבין את ההגיון הבריא שהיה אמור להנחות.. (שזה כמובן לעצור את החשודים, בפרט בשלב של סוף המרדף, ואז להכניס את הרכב לבדיקה ההיא שרשומה בהנחיות).
מכאן לפרשת השבוע, 
אירוע מעמד הר סיני ההיסטורי, בו העם שלנו על כל שבטיו ועל כל הגילאים, כולם כולם עמדו ושמעו את עשרת הדברות.
רגע לפני זה, מבקש הקב"ה ממשה לוודא שהעם אכן מעוניינים לקבל את התורה, והתשובה היא: "כל אשר דבר ה', נעשה".
ובהמשך מוסיפים: נעשה ונשמע.
כיצד אפשר לעשות לפני ששומעים? שאלו כל חכמי ישראל. 
על פי הסיפור שבו פתחתי, הדברים מובנים.
אמור להיות הגיון בריא שגם אם לא נכתב במפורש, הוא אמור להיות חי ופועל, ולהנחות אותנו.
שהרי גם לאחר שקיבלנו תורה ומצוות, זה אמור להיות עם טעם וריח.
אין ציפיה מאיתנו להפוך להיות רובוטים שקוראים הוראות ומיישמים, ובתוכנו נחשוב שהנה הלכנו לפי הספר.
בגמרא מסופר על אדם גדול שהיה מטיל פחד ומורא על העובדים שלו, במטרה לוודא שהכל עובד לפי הספר.
ודווקא בגלל העצבים והמתח שהיה משרה עליהם, הם העלימו ממנו שנעשתה טעות.
הוא שאל כהרגלו בכעס: הכל כשורה?! 
כן כן, הם ענו, והאכילו אותו את הטעות.
אבל לא נורא, הוא קיבל את התחושה שהכל מדוייק ורובוטי להפליא, כמו שהוא אוהב.
הספר ניתן, התורה ניתנה לנו, ואולי דווקא בגלל ההגיון הבריא שבו נפתחה קבלת התורה: נעשה ונשמע. 
כלומר נעשה, זה בטבע שלנו, מדובר פה על הגיון בריא. 
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת-
התפילה היום בשעה 16:40
הדלקת נרות משעה 16:01 עד 16:41
שחרית בשבת 7:30
מנחה 16:30
צאת השבת 17:35

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.