הזמנה לחקלאים פעילים נעדרי זכאות להעסקת עובדים זרים בשנת 2022 להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2022

בעלי משקים • 18/1/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה להגשה -עובדים זרים

חוברת - עובדים זרים

 

 

 

חקלאים יקרים שלום

אנא ראו את המייל המצורף

מוזמנים להגיש רק למי שלא הגיש ועל שטחים שלא זיכו עד כה.

בהצלחה!

משרד החקלאות מפרסם:

הזמנה לחקלאים פעילים נעדרי זכאות להעסקת עובדים זרים בשנת 2022 להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2022

בהתאם לפרסומי האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר בשנת 2022 ,חל ביום 29/4/21 .לפנים משורת הדין ונוכח קיומה של יתרה קטנה של מכסת עובדים זרים לשנת 2022 ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא בזאת לחקלאים פעילים אשר לא הגישו בשנת 2021 בקשה להקצאת עובדים זרים לשנת 2022 ובהתאם הנם נעדרי זכאות להעסקת עובדים בשנה זו, להגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן המלצה להעסקת עובד זר בשנת 2022.

ניתן להגיש בקשות למחוז עד לתאריך 7/2/22. יודגש כי בגידולים צמחיים על החקלאי לבצע מיפוי טרם הגשת חוברת הבקשה

מצ״ב נוסח ההזמנה וחוברת הבקשה

אילנה דרור - כלכלנית

התאחדות חקלאי ישראל

שדרות שאול המלך 8 ת.ד. 40020 תל אביב

טלפון 03-7719094 נייד: 0506235378 פקס: 03-7719097

מייל: elana@iff.co.il