פרשת אחרי מות- קדושים

דת • 1/5/2020 כניסות

הפרעת קשב
 
מעשה באיש אחד, איננו יהודי, שהגיע לפני שמאי וביקש ממנו ללמוד את כל התורה על רגל אחת.
שמאי כעס על החוצפה שלו, והעיף אותו משם.. וכי מה שלומדים ומשקיעים במשך שנים רבות, אפשר לתמצת לדקה?!
אותו הגוי עזב את שמאי ועבר לבית מדרשו של הלל, ושוב עם אותה דרישה: למדני את כל התורה על רגל אחת.
שזה משהו כמו: אין לי הרבה זמן ולא סבלנות, ובכל זאת אני רוצה ללמוד את כל התורה.
הלל מיד אמר לו: מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך! קיבלת את כל התורה על רגל אחת, השאר זה פירוש והרחבה, לך תלמד.
הלל יצא יפה מאתגר הקשב הזה, והשאיר לכולנו מסר עצום.
ואהבת לרעך כמוך! אתה לא רוצה שיביישו אותך, אל תבייש אחרים. שמור על הכבוד ועל הכסף של אחרים בדיוק כמו על של עצמך. זהו כלל גדול בתורה.
תגיב על מאמרי אחרים כאילו אתה כתבת אותם, ואם לא היית רוצה שישפכו את דמך ברשת, כך תשמור על שמם וכבודם של אחרים.
שמור על דירה שכורה כאילו אתה המשכיר, ואם אתה המעסיק שמור על זכויות העובדים כאילו הם ילדיך שיצאו לשוק העבודה.
אסיים במעשה שמופיע בתלמוד, על רב ותלמידיו שהגיעו להתארח באכסניה. ניגשה אליו בעלת הבית והתלוננה על כך שנגנב לה חפץ יקר, ולצערה כנראה זה אחד מהתלמידים, מכיוון שאין עוד אורחים..
הרב אמר לה שהוא יבדוק ויעלה על עקבותיו של הגנב.
תוך כדי שהתלמידים התכוננו לארוחה, כולם הלכו ליטול ידיים והרב עומד ומסתכל.
וכשראה הרב את אחד התלמידים מנגב את ידיו עם מגבת של אחרים, ולא של עצמו, הוא מיד ניגש אליו וביקש שיחזיר את הגניבה.
התלמיד היה מופתע, וגם בעלת הבית, כיצד תפסת את הגנב?
ענה הרב: מי שמזלזל ברכוש של אחרים, יוכל גם לקחת אותו לעצמו.
שבת שלום ומבורך!
הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.


 הודעה לגבי חידוש התפילה מחוץ לבית הכנסת וזמנים לשבת, נשלחו בקבוצת הודעות המושב.