משהו לשבת- פרשת נח

דת • כניסות

כשהנשמה מאירה

לראי"ה קוק זצ"ל יש משפט לכל חודש מחודשי השנה העבריים, (הרב אברהם יצחק הכהן קוק).
לחודש חשוון נתן הרב את המשפט הבא: "כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים".
כלומר, מתחיל החורף והאור הטבעי של השמש איננו מופיע כבעבר, אם כך מהיכן יגיע האור לתוכנו?
תשובה: מבפנים, מהנשמה.
אם הנשמה מאירה בפנים, לא רק שימשיך להיות לנו אור בתוכנו, אלא אפילו שמיים קודרים ייראו לנו מאירים באור נעים,
וזה קשור מאוד לפרשת נח.
בין תכניות הבניה של התיבה, אותה תיבה שבה הוחבאו מי שיקימו את העולם אחרי המבול, מופיע גם הציווי הבא: "צוהר תעשה לתיבה".
שני פירושים מביא רש"י למילה צוהר. האחד והוא היותר מוכר לנו, חלון. והפירוש השני הוא אבן מבריקה שמאירה את סביבתה, אותה הביאו לתיבה כדי שתאיר.
ואולי הפירושים הללו אינם סותרים אחד השני אלא משלימים (זוהי כבר פרשנות שלי), 
לא יעזור צוהר בדמות חלון שיכניס אור מבחוץ, אם בפנים אין אור. 
ומה גם בזמן שאין את אור השמש כי המבול חוגג בחוץ והשמיים עוטי ערפל, יעזור מעט אור מבפנים של האבן המאירה, ואז גם אם יסתכלו החוצה דרך החלון, יראו אור.
נזכור את משפטו של הרב קוק, לתת מענה לתאורה פנימית ולא רק חיצונית, כי ברגע שיש בתוכנו אור, כבר לא משנה מה קורה בחוץ, הכל כבר ייראה לנו מאיר באור נעים.
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת:
התפילה היום בביה"כ 16:30 (לא בבית האבלים),
הדלקת נרות משעה 15:45 עד 16:28
שחרית בשבת 7:30
מנחה בשעה 16:20
צאת השבת 17:22

ביום א' עליה לקברה של אלגריה הררי ז"ל בשעה 9:00.

שהתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות.
הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.