הנדון - הארכת המועד האחרון להגשת בקשות לנוהל האצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח שנת 2021 (סיבוב שני)

בעלי משקים • 12/9/2021 כניסות

 

 

שלום לכולם

 

בהמשך להחלטת וועדת התמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר,  סוכם להאריך את מועד ההגשה האחרון בנוהל שבנדון

 

מיום  -  12/09/2021 ליום 30/09/2021.

 

 

 

בברכת שנה טובה

 

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 03-9485515/3

נייד: 050-6241149

מייל: zvikac@moag.gov.il