משהו לשבת- פרשת משפטים

דת • 21/2/2020 כניסות

"קורונה" על הראש
העולם מזדעזע בעקבות התפרצות הקורונה, וזה גורם גם לי לחשוב, לנסות להוציא מזה תובנה.
ובכן, מתקופת היותי רב במקסיקו למדתי שקורונה היא מילה בספרדית, קורונה= כתר.
למרות שהווירוס הזה קיבל שם מדעי מדויק (covid19), אבל אל דאגה, ימשיכו לקרוא לו קורונה. 
מעניין מי הצמיד לו את השם הספרדי הזה כשהוא בכלל סיני.
אבל זה לא במקרה, כי הנושא המרכזי הוא מי מחזיק בכתר. הכתר של העולם.
ההיסטוריה הוכיחה שהרבה מעצמות טענו לכתר, עד היום הרבה מנהיגים בטוחים שהם מחזיקים בכתר, העולם בידיים שלהם.  
בטוחים הם שבלעדיהם העולם לא שווה כלום, ושהם יישארו לנצח. אתמול זה היה פרעה, והקיסרים הרומיים ומלכי יוון, ואח"כ מי לא.. הם מתחלפים ומעבירים את הכתר וגם את השרביט.
והיום זה נע בין הרוסים והאמריקאים שבטוחים לגמרי שהקורונה (כתר) נמצא בידיהם.
אבל בימינו כל דבר מיוצר בסין, מייד אין צ'ינה, מישהו יכול להסתדר בלעדיהם?! הם גם בטוחים שהכל בידיהם. 
והנה כולנו קיבלנו קורס מזורז: רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום". קצת ענווה לא תזיק לאף אחד.
ועוד תיזמון מעניין, אנו עומדים לפני חודש אדר, מתכוננים להרבות בשמחה ולקרוא את מגילת אסתר, על הקורונה של אז: המן בטוח שאצלו הכתר והשליטה. מה חסר? רק להכין עץ גבוה למרדכי, ולגמור את הסיפור של היריבים החלשים, היהודים.
אבל אצל מי באמת נמצא הקורונה, (הכתר)? 
רבונו של עולם מנהיג ומחליט.
המן החזק הלך, ויחד איתו בניו וכל האנטישמים שהיו שם, ואנחנו שכל מחזיקי הכתר עשו היו בטוחים  שייעלם, ועשו הרבה כדי שזה יקרה, נשארנו..
כי מי שבאמת מחזיק את הכתר הוא רבונו של עולם.
נתפלל לשלום ובריאות לנו ולכל העולם, ושנזכה להרבות בשמחה!
שבת שלום וחודש טוב.

זמנים:
הדלקת נרות משעה 16:24 עד 17:09
התפילה בביה"כ בשעה 17:00.
שחרית בשבת 7:30.
מנחה בשעה 17:00
צאת השבת 18:05

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.