משהו לשבת- פרשת פקודי

דת • 8/3/2019 כניסות

כמה זה 1+1?

הבדיחה מספרת, שפנו לכמה אנשי מקצוע בשאלה הזו, כמה זה 1+1?
פקיד בבנק ענה בנחרצות, 1+1= 2. 
מנהל החשבונות גם ענה בנחרצות, 1+1= 2.
וכשהגיעו לרואה חשבון, הוא ביקש: שבו על הכורסא מולי. ולאחר שסגר את החלונות ואת הדלת, הוא ענה: אני מבין, תגידו לי כמה אתה רוצים שזה יהיה 1+1, אני כבר אסדר את זה.. :)
בדיוק עם השאלה הזו מתמודד משה רבינו, כאשר נאספות תרומות לצורך בניית המשכן, כזכור לכם נתרמו זהב, כסף, נחושת, בדים ויריעות.. כולם תרמו בנדיבות. אפילו את עצמם תרמו לצורך המלאכה, ידיים עובדות.
משה רבינו לא חותם את הפרק הזה של בניית המשכן לפני שהוא מגיש דו"ח מפורט: "אלה פקודי המשכן", כמויות מדויקות של חומרים, ולאן הלך כל שקל.
תוך שהוא איננו גובה ומחלק לבד, אלא עם בצלאל ואהליאב. הוא נקי עם הקב"ה, אך חשוב לו להיות נקי גם עם בני ישראל: "והייתם נקיים מה' ומישראל".
הסיפור הבא בהקשר הזה, הוא סיפור מפתיע מהגמרא:
אני מאחל לעצמי עולם הבא כמו שלך! אמר הרב, ר' יוסי בן קיסמא, לתלמידו ר' חנינא בן תרדיון: "יהא חלקי כחלקך". ומדוע? וכי חסרות לרב זכויות ומצוות?
התלמיד, שהוא בעצמו רב גדול, היה אחראי על איסוף וחלוקה של כספי צדקה. סמכו על נקיון כפיו והפקידו בידיו.
ולו היתה קופה פרטית משפחתית, קופת חיסכון לצורך סעודת פורים (הבא עלינו לטובה).
קרה פעם שהתערבבו הקופות, הקופה הציבורית עם הקופה הפרטית, ומבלי לנסות ולחשב כמה היה בקופה הפרטית, החליט ר' חנינא בן תרדיון לקחת הכל לצדקה. וזאת מבלי שמישהו מצלם או דורש ממנו דו"ח. ולצורך סעודת פורים המשפחתית הוא יתחיל לאסוף מחדש..
רק הוא ידע מזה, והקב"ה.
וכשסיפר זאת לרבו (לאחר שהרב מבקש ממנו לספר על מעשיו), הרב שכמובן לא היו חסרות לו מצוות וזכויות, איחל לעצמו עולם הבא כמו של התלמיד.
שבת שלום וחודש טוב ומבורך!
זמני השבת:
התפילה היום בביה"כ בשעה 17:15.
הדלקת נרות משעה 16:33 עד 17:21.
שחרית בשבת 7:30.
מנחה 17:00.
צאת השבת 18:15.
בברכת מרבין בשמחה
הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.