עדכון מס' 3 ממחלקת חינוך

הודעות חיצוניות • 28/6/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מסמך עדכון מספר 3 26062020

 

 

בברכה,

דרור ארנשטיין

מח' חינוך

מוא"ז מטה אשר