אסיפה כללית של נתיב השיירה

בעלי משקים • 15/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

9.9

אסיפה כללית נתיב השיירה 23.9

הערכות לאסיפה כללית 23.9

 

 

חברים , שלום

 

מצ"ב הזמנה לאסיפה כללית של נתיב השיירה +הערכות לאסיפה במתכונת קורונה + טיוטת תקנון אגודה קהילתית.

 

בברכה,

וועד האגודה