משהו לשבת- פרשת וילך

דת • 10/9/2021 כניסות

זה במקום תשלום

מעשה בשני בחורים, חברים טובים משכבר הימים.
במהלך פגישתם עברו בתוך חנות מזכרות ומתנות, עם שלטים מפוזרים: שברת, שילמת.
שניהם לא שמו לב ואכן בתנועת יד לא זהירה שברו חפצים והקולות נשמעו בכל החנות.
כמובן בעל הבית הגיע, והם אפילו לא התווכחו, הראשון הוציא מכיסו שטר של 100 ש"ח תוך שהוא לוקח את האחריות כראוי ומורה לבעל החנות לקחת תשלום עבור החפץ הנשבר.
חברו, גם שלח ידו לארנק, אך תוך כדי הוא לא הפסיק להסביר עצמו לבעל החנות ולהתנצל, ועוד בטרם ישלם הוא כבר מבקש לקבל לידיו מטאטא כדי לאסוף את הרסיסים וכו..
בעל החנות עצר: מספיק לי תשלום אחד, קיבלתי.
אבל רגע, שברנו לך שני חפצים, כל אחד מאיתנו שבר בנפרד. 
אני יודע, ענה בעל הבית, שילמתם.
רק הראשון שילם, גם את זה אני יודע, אבל הפיצוי שהגיש לי השני הספיק. מילות הצער על חוסר תשומת הלב, והרצון שלו לנקות במו ידיו, זה כבר תשלום. לכו לשלום.
מכאן לביטוי שנקרא בהפטרה, ביטוי מפורסם שנחרט כחלק מהתפילות:
"ונשלמה פרים שפתינו".
כלומר במקום "לשלם" פר, שעולה הרבה מאוד כסף, נמיר את זה בשפתינו, וזה יספיק.
ואכן מאז שנחרב בית המקדש אין לנו הקרבת קרבנות כפעולה של כפרה על עוונותינו, אבל בשביל הקב"ה ההמרה של הכסף הזה לתפילה בעומק הלב, זה כבר תשלום הוגן.
והאמת גם בזמן שהיו קרבנות, הנביאים היו מוכיחים את העם מדי פעם שהקב"ה לא באמת אוכל את הפרים שאנו מקריבים, אלא את הכוונה המצורפת.
ואת הפסוק הזה נקרא תמיד בשבת שלפני יום הכיפורים, שנזכור שאין כמו הבעת חרטה בשפתינו.
ואין כמו הבעת הערכה בשפתינו, אחד כלפי השני. המלים הללו מהוות השלמה לקרבנות הכי יוקרתיים שיש.
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת:
התפילות תתקיימנה במועדון הקהילתי, היום בשעה 18:00.
הדלקת נרות משעה 17:38 עד 18:32
שחרית בשבת 7:30
מנחה 18:30
צאת השבת 19:24

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.