משהו לשבת- פרשת נח

דת • 8/10/2021 כניסות

הסיפור שאינו נגמר

אחד ממוריי בעבר החליט שהציון הכי גבוה מבחינתו זה 99. גם אם ענית נכון על כל השאלות.
מורה מקצועי לתקופה קצרה, שהספיק לקומם אותי ואת כולם.
מדוע לא 100? שאלנו. והוא היה עונה בעקביות 100 זה רק אלוקים. אצלי המקסימום זה 99.
היה בזה משהו מקומם, כי מורים אחרים היו יותר "לארג'ים". אבל הרגשנו את המסר שעובר בין המלים והמספרים שלו.
הוא היה מקפיד להרגיע, 99 אתה תרגיש שזה 100.
התחושה הזו לא עברה עד שנתקלתי בפרשת השבוע בפנייתו של הקב"ה אל נח: "כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה".
רש"י מציין שזה מקצת שבחו של נח, שהלא התורה העידה עליו: צדיק תמים. ולא רק צדיק.
זה משהו כמו: אצלנו אין ציון 100, מצטערים.
אין אומרים כל שבחו של אדם בפניו! רק מקצת, מכריז רש"י.
ומדוע? תהיתי.
ככאלו שמעודדים את הטוב, ומעודדים להכיר בטוב ולשבח עליו. מה רע לומר את כל שבחו בפניו? 
בפרט שאין בזה דברי שקר, חלילה.
נראה שבשביל לענות על השאלה הזו, צריך קצת להבין את הבעיה בגוזמאות.
כאשר בני זוג טריים חשים שהם כבר מכירים לגמרי אחד את השני וכבר מספיק מבוססים בקשר, זוהי בעיה. רק שלא תבוא אחריה תחושת מיצוי.
וכאשר הורה מתאר ומשבח את בנו כמושלם, בימינו שומעים לפעמים שלל גוזמאות שאינן קשורות למציאות, גם זה לא תמיד לתועלת.
א. אם עכשיו אתה מבזבז את התארים היוקרתיים ביותר, מה יישאר למחר?
כלומר חשוב לשבח, אבל עם טעם ופרופורציה, אם הוא פתר טוב את התרגיל אין צורך לומר שהוא גאון. כי מה תאמר כשבאמת יהיה גאון?
תעודד זה חשוב, אבל עם טעם של עוד.
ב. למי שקטף את התואר מושלם, אין יותר מה לחפש פה בעולם. 
העולם הזה מיועד לאנשים לא מושלמים שיש להם על מה לעבוד, וגם אם כבשו פסגות, יש עוד.
בואו לא נמהר לקטרג על יקירינו שהם כבר מושלמים והכי הכי.. כי אין למעלה מזה.
מזכיר לי סיפור בתלמוד על אמו של ר' טרפון, הסנדל שלה נקרעה תוך כדי שהיא בגינה, ובנה הרב הניח את שתי כפות ידיו וביקש ממנה לדרוך עליהן ולא על הרצפה, וכך עד שתגיע לקרקע מרוצפת.
כשחלה ר' טרפון, נכנסה אמו אל החכמים כדי שיתפללו עליו: אינכם יודעים איזה כיבוד אב ואם יש לו. הוא נדיר ביותר.
השתיקו אותה הרבנים ואמרו: הוא עוד לא הגיע אפילו לחצי.
אחד הפירושים מתייחס לזה שלא נבין שזילזלו בו הרבנים, אלא ההיפך. אם הוא כזה נדיר ומושלם, רק שלא ייקח אותו אלוקים, כפי שקורה לכל אלו שהגיעו לשלימות וסיימו את תכנית חייהם.
מבחינת הרבנים היתה פה אמירה שיש לר' טרפון עוד מה לעשות בעולם, תשאירי לו קצת עבודה.
לסיכום: עלינו לשבח, אבל עם פרופורציה.
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת
התפילות חוזרות לביה"כ, היום בשעה 18:00.
הדלקת נרות משעה 17:10 עד 17:56
שחרית בשבת 7:30
מנחה 17:45
צאת השבת 18:45

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.