נוהל עבודה בחירום - משרד החקלאות

בעלי משקים • 23/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ תקשח מאושר 22

support covid19

פורמט נציבות (00000006)

 

שלום.

  1. מצ"ב קובץ תקנות לשעת חירום הוראות התקנה לא יחולו על הגופים המפורטים כולל משרד החקלאות ראו סעיף 6 לתקנות (אין צורך באישורי מעבר).
  2. מצ"ב נוהל העסקת מתנדבים בחקלאות להערות הציבור אם יש לכם הערות/הארות נא להתייחס אך ורק באתר.
    המבקש להעיר על נוהל זה, ייפנה באמצעות מייל לכתובת uzis@moag.gov.il לידי עוזי שץ.
  3. מצ"ב קובץ מדריכים בחקלאות עפ"י ענפים ואזורי פעילות בתחום מטעי נשירים המדריכה היא ענת זיסוביץ חריט  טל. 052-5012789 במקום קוסטו.
  4. המחוז פועל במסגרת חירום עובדי המחוז הינם: עמיר אנטלר, מלי ברוך בלאו Malib@moag.gov.il, רם שדמון ramsh@moag.gov.il, טל. מחוז 04-6816100.
  5. בשלב הזה אנו פועלים במסגרות מצומצמות במשרד ויינתן מענה במקרים דחופים.
  6. רצוי וחשוב להיכנס לאתר משרד החקלאות ובו ניתן לקבל נתונים ואינפורמציה באופן מורחב על הפעילות בזמן "קורונה": https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/default.aspx.

 

 

בברכה,

עמיר אנטלר

מנהל מחוז גליל גולן

טל. 04-6816100

www.moag.gov.il