פרוטוקול אסיפה כללית 14.10.2020

בעלי משקים • 21/10/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול אסיפה כללית 14.10

 

לחברי האגודה שלום רב.

 

 

אנו מבקשים לצרף בזאת את פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 14/10/2020.

 

מספר חברי האגודה הזכאים להשתתף בהצבעה כלל 135 חברים/ות.

 

מספר החברים שהעבירו באמצעים שונים את בחירתם, היה 112 חברים.

 

זהו המספר הגבוה ביותר של משתתפים בהצבעה מאז שמנוהלים פרוטוקולים באסיפות כלליות.

 

אנו מברכים את החברים ומבקשים להודות להם על השתתפותם.

 

הרוב הגדול שתמך בקידום הצעדים להתחלת עבודות הפיתוח, מהווים רוח גבית לוועד ההנהלה שיעשה ככל הנדרש, לתחילת העבודות בהקדם.

 

כפי שחברי האגודה החליטו ברוב גדול, גביית הכספים של דמי פיתוח ההרחבה תתבצע עד תאריך 03/11/2020.

 

אנו מבקשים מהחברים לוודא כי המומלצים עומדים בלוחות הזמנים שנקבעו באספה הכללית.

 

 

 

בברכת חברים

 

וועד האגודה.