כלל הישוב - פנימי

סגירת בית המועצה, חגי תשרי תשפ"ד
סגירת בית המועצה, חגי תשרי תשפ"ד