כלל הישוב - פנימי

אזכרה לחוה סלמנפור
אזכרה לחוה סלמנפור