משהו לשבת- פרשת וילך

דת • כניסות

את המנגינה הזאת

בפרשת השבוע נקרא על דרך ייחודית לגעת עמוק בתוך הלב, בלי הרצאות והטפות. אלא עם צלילים. 
"והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו".
מנגינות עתיקות וקולות עמוקים שתולים אצלנו עמוק בנשמה.
ייתכן שמלים ייעלמו, אבל מנגינה לא תישכח גם כעבור כמה דורות. כי יש את הטקסט עצמו, אבל יש את איך שקוראים אותו..
לא סתם רבי נחמן מברסלב דיבר על שמיעת שירים וניגונים רק מאנשים טובים. כמו שיש ג'אנק פוד= אוכל שאינו בריא, להבנת ר' נחמן מברסלב יש גם מוזיקה לא בריאה.
וכמו שיש מזונות בריאים, יש גם מוזיקה מבריאה, וצריך בזה סינון.
הכוונות של המנגן מועברות ע"י המנגינה גם אם היא ללא מלים.
קולו של השופר, כמה שהוא חודר עמוק לתוך הנפש, בלי מלל מיוחד, הקול הזה הוא פסגת היום של ראש השנה, וחיתום יום הכיפורים.
מספרים על הרב הנזיר (הרב דוד כהן, תלמידו של הראי"ה קוק זצ"ל), 
באחרית ימיו כשהיה חולה מאוד על מיטתו, והיו מגיעים תלמידי הישיבה לבקרו ולהפוך אותו מצד לצד לצורך בריאותו, הרב היה כאוב מאוד וקשה היה לטפל בו.
והדרך היחידה לעשות זאת היתה מפתיעה מאוד: בהוראת אשתו היו שרים לו שיר מיוחד בניגון עתיק, ואז הוא היה שקוע בזה ואפשר היה לעשות איתו הכל..
שבת שלום וגמר חתימה טובה!

זמני השבת:
התפילה היום בביה"כ בשעה 17:45.
הדלקת נרות משעה 17:11 עד 18:00
שחרית בשבת 7:30, עם עליה לתורה של דודו כהן. מתפללי ביה"כ מברכים אותו ואת משפחתו במזל טוב.
מנחה בשעה 17:45.
צאת השבת 18:56

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.