נוהל לתמיכה בהקמת מתקנים מרכזיים לטיפול בפסולת חקלאית

בעלי משקים • 9/7/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל לתמיכה בהקמת מתקנים מרכזים לטיפול בפסולת חקלאית

 

 

 

לכבוד

 

ציבור החקלאים

 

הנדון: נוהל לתמיכה בהקמת מתקנים מרכזיים לטיפול בפסולת חקלאית

 

 

משרד החקלאות וביטחון המזון והמשרד להגנת הסביבה מקדמים את הסדרת הטיפול בתוצרי הלוואי של משקים חקלאיים, זאת באמצעות תמיכה בהקמת תשתיות למערכים מרכזיים לאיסוף וטיפול בפסולת חקלאית.

מדיניות זו ננקטת על מנת להשיג את המטרות שלהלן:

א.     מניעת מפגעים - טיפול בפסולת החקלאית למניעת המפגעים הנוצרים ממנה;

ב.       מחזור פסולת - שימוש בתוצרי הלוואי בחקלאות כבמשאב;

ג.        הפחתת הטמנה של פסולת חקלאית - טיפול בפסולת חקלאית והפחתה בהטמנה;

ד.       טיפול בקרבה למקום הייצור - טיפול בפסולת חקלאית קרוב ככל האפשר למקום היווצרה במטרה להביא לצמצום ההשפעה הסביבתית משינוע פסולת, הפחתת סכנת הפצה של גורמי מחלה וחיסכון כלכלי לחקלאי;

ה.      קידום טיפול סביבתי בסוגי הפסולת הבאים: פסולת גזם (כולל שאריות הגידול מבתי צמיחה), פסולת פלסטיק, פגרים וזבל בעלי חיים.

תקציב נוהל התמיכה עומד על 42.5 מלש"ח לשנים 2024-2026, אומדן התקציב לשנת 2024 עומד על כ-15 מלש"ח.

מצ"ב הנוהל לתמיכה בהקמת מתקנים מרכזיים לטיפול בפסולת חקלאית.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה החל מיום ה- 14.7.2024 עד ליום ה- 30.9.2024, באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות - מערכת ה"תאנה".

 

בברכה,

 

https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/bNJTfV.jpg

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

יוסי שטיינברג

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מינהלת ההשקעות

משרד: 03-9485515   |   נייד050-6207581

דוא"לyossis@moag.gov.il

מוקד שירות ותמיכה: *6016

חפשו אותנו ב:

https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/fnQJiD.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/44Lqtg.jpghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/zYAXbi.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/TDFbIB.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/sdtMm7.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/MgSfme.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/c5YAMM.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/Vk7QDa.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/yvwPD7.pnghttps://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/gFSJFRABdt3D1YvX/5FDGSR.png