הודעה לחברים על הסדרי הצבעה + טופס הצבעה לאסיפה כללית 14.10.2020

בעלי משקים • 12/10/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

1טופס הצבעה לאספה כללית ב 14 לאוקטובר

הודעה לחבר אסיפה כללית 14.10

לחברי האגודה, שלום רב

 

מצ"ב הודעה על הסדרי הצבעה + טופס הצבעה לאסיפה כללית של אגודת נתיב השיירה 14.10.2020.

 

בברכה,

וועד האגודה