זמנים ליוה''כ תש''פ

דת • כניסות

ביום שלישי, ט' תשרי:

13:00 תפילת מנחה

17:43 הדלקת נרות וכניסת הצום

18:00 נפגשים בביה''כ, כל נדרי וערבית.

ביום רביעי י' תשרי:

7:00 שחרית.

10:00 בערך, תפילת יזכור.

16:00 מנחה

17:30 נעילה

18:43 תקיעת שופר וצאת הצום

גמר חתימה טובה!

הרב משה ניר פינטו.