משהו לשבת- פרשת בא

דת • 7/1/2022 כניסות

איך הצלחת להינצל??

בתלמוד מסופר על ר' עקיבא, באחת מהפלגותיו בים, הספינה נטרפה ממש בידי הגלים החזקים, ונשברה.
למראה הזה היו עדים תלמידיו של הרב, שעמדו באותו זמן על היבשה.
הם כבר הבינו שהגרוע מכל קרה, וגם הרב שלהם בעצם טבע למוות יחד עם האנשים הנוספים שהיו על הספינה.
אך לפתע הם רואים את דמותו מתקרבת אל החוף, למרות הגלים הסוערים, והוא חי.
"רבינו, ספר לנו כיצד ניצלת?". שאל מיד ר' מאיר.
הרב ענה תשובה, שהיא כלל גדול בחיים:
 "נזדמן לי קרש אחד של ספינה, וכל גל וגל שבא עליי, נענעתי לו בראשי".
דהיינו: במקום להתנגד לגלים החזקים, הורדתי בפניהם את הראש ונתתי להם לחלוף, וזו היתה הדרך היחידה להינצל.
ומכאן לפרשת השבוע, המתארת את מכת החושך שהביא הקב"ה על המצריים.
לא מדובר פה בסתם עוד חושך, אלא בכזה שאפשר למשש אותו בידיים.
ובין הפסוקים מתוארת התנהלותם של המצריים: "לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים".
התורה היתה יכולה לספר לנו שהם לא ראו איש את אחיו במשך שלושת ימי המכה, זה כבר תיאור מספיק חזק.
אך בכל זאת בחרה להוסיף פה פרט שנשמע שולי: ולא קמו איש מתחתיו..
וכי מה מלמדנו התיאור הזה? 
תשובה: הם בעצם הבינו שמדובר פה במצב חריג, בגל של חושך גדול וחזק שעלול לגבות קרבנות.
וכעת הדבר שיש לעשות, הוא לשבת, להוריד את הראש ולתת לזה לעבור.
איך אפשר לשבת שלושה ימים? איך אפשר להשלים עם המצב הזה?
בכל זאת חכמה נזרקה בהם באותם המצריים, 
והתורה בעצמה העידה שהיו בהם יראי שמיים.
שהרי מכל המכות היה אפשר להינצל, באותה הצורה: למשל הברד החזק היכה רק את האנשים והחיות שנשארו בחוץ מתחת לכיפת השמיים. 
ואכן היו שם חכמולוגים שהשאירו חיות בחוץ, אבל מי שהיתה בו יראת שמיים: "הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים".
להבדיל מהם, רבי עקיבא שחייו היו בסכנה עוד יותר ברורה, כאשר נקלע למערבולת בלב ים, בצורה שגם תלמידיו ציפו לגרוע מכל.
אך הוא נשאר וגילה לנו את החכמה הזו שלא להכנס למלחמות מיותרות, שיכולות להתיש, במקרה הטוב.
אלא פשוט להוריד את הראש בפני המצב החדש והמאתגר, להיאחז במעט ששלח לך הקב"ה, ולתת לזה לעבור.
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת:
התפילה היום בשעה 16:30 בביה"כ, תוך הקפדה על מסיכות וכו.
הדלקת נרות משעה 15:50 עד 16:28.
שחרית בשבת 7:30
מנחה 16:20
צאת השבת 17:25.

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.