פרסום תמיכה ברכישת מרסקות גדם גדולות לריסוק גדמי מטעים לשנת 201

בעלי משקים • 12/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל תמיכה ברכישת מרסקות גדם גדולות לטיפול בגדמי מטעים לשנת 2019 מיום 04.03

נוהל תמיכה ברכישת מרסקות גדם גדולות לטיפול בגדמי מטעים לשנת 2019 מיום 04.03

 

 

הנדון: פרסום תמיכה ברכישת מרסקות גדם גדולות לריסוק גדמי מטעים לשנת 2019

 

      

1.          מטרת התמיכה    משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה מקדמים במשותף תכנית לצמצום בעיית המפחמות, הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי. המפחמות מצויות ברובן בשטחי הרשות הפלסטינית.

המפחמות משמשות לייצור פחם, בשיטה שגורמת לזיהום אוויר קשה ומהווה מפגע סביבתי ובריאותי על רקע זה הועמד תקציב רב שנתי בסך של 6 מלש"ח  לשנים 2016 2018  שנועד לסייע בהשקעות לטיפול בגדמים והוא העומד ביסודו של נוהל זה ולצורך השגת המטרות הבאות:

א.      מניעת המפגע מראש  - עידוד המגזר החקלאי לטפל בגדמי המטעים באמצעות ריסוקם באופן שימנע את הצורך בשריפתם.

ב.      מיחזור פסולת הגדמים מטרת משנה היא לתמרץ את הפיכת  הגדם למקור ליצירת אנרגיה מתחדשת (כדוגמת: יצירת פחמים, כופתיות לייצור חשמל, מרכיב בתערובת קומפוסט וכד'). לשם השגת מטרה זו יוכרו גם השקעות למחזור פסולת הגדם, כאמור.

ג.       הקמת פתרונות קצה אלטרנטיביים לשריפת הגדם במפחמה וזאת קרוב ככל האפשר לשטחי המטע למשל: מפחמה ידידותית לסביבה.

נוהל זה מאפשר הגשת בקשות לשנת 2019 על יתרת התקציב שנשארה.

2.       שיעור התמיכה  -  גובה התמיכה יהיה בשיעור של עד 50% מההשקעה המאושרת.

3.      היקף השקעה  מקסימאלי - עד 1 מלש"ח.

4.     ניתן להגיש בקשות עד ליום עד ליום ה   14/11/2019 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם

 

 

בברכה,

 

מורן פחימה מחוז גליל-גולן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד: 04-6816102 | פקס: 04-6902597 | דוא"ל: moranp@moag.gov.il