בעלי משקים

הנדון: פרסום נוהל תמיכה לשיפור תשתיות חממות לעגבניות, מלפפונים ופלפל  -  לגידול רציף לאורך השנה  לשנת 2023
הנדון: פרסום נוהל תמיכה לשיפור תשתיות חממות לעגבניות, מלפפונים ופלפל - לגידול רציף לאורך השנה לשנת 2023