הודעות חיצוניות

הודעות חיצוניות

ביטול אירוע פתיחת תערוכה בבית לוחמי הגטאות שפורסם אתמול בדיוור השבועי
ביטול אירוע פתיחת תערוכה בבית לוחמי הגטאות שפורסם אתמול בדיוור השבועי