הודעה בדבר עדכון מסלולי האשראי לחקלאות

בעלי משקים • 14/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לחקלאים אשראי לטווח הארוך 2019

 

שלום רב,

 

הנדון:  אשראי לטווח ארוך מכתב לחקלאים

 

מצ"ב הודעה לציבור החקלאים בדבר עדכון מסלולי האשראי לחקלאות. יש לשים לב כי נוסף מסלול אשראי חדש לחקלאים בלבד, המאפשר ההלוואות

 

בסכום של עד 750 אלף ¤, לתקופה של עד 10 שנים וגרייס של עד 6 חודשים. ערבות המדינה היא בגובה 85% מסכום ההלוואה.

 

משרד החקלאות העמיד ערבויות בסך 10 מיליון ¤ בתמורה ליחס מינוף של 1:11 . על  כן, האשראי הפוטנציאלי שיוזרם לסקטור החקלאי עומד על כ- 110 מיליון ¤.  

 

אודה לכם באם תשלחו את תעבירו את המידע המצורף לחקלאים הרלוונטיים במחוז. שימו לב כי על פי דרישות אגף התקציבים במשרד האוצר, מסלולי האשראי מיועדים אך ורק לגידולים צמחיים.

 

לשאלות והבהרות נא להיות בקשר עם מר מועמר חאג' יחיא, מנהל תחום ביטוח חקלאי במנהלת ההשקעות muamarh@moag.gov.il>

 

 

מקווה שמהלך זה יסייע לחקלאי ישראל בפתרון בעיות המימון ויתרום לקידום החקלאות.

 

 

 

 

בברכה,

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 03-9485515/3

נייד: 050-6241149

פקס: 03-9485829

מייל: zvikac@moag.gov.il