משהו לשבת- פרשות ניצבים וילך

דת • 11/9/2020 כניסות

ראשי תיבות לשנת תשפ"א

מעשה במנכ"ל אחד שהיה מקפיד לפרסם את הדו"חות השנתיים שלו סמוך מאוד לראש השנה העברי, ולא בתאריך הלועזי כמקובל.
ככל שהעירו לו על חשיבות פירסום הדו"חות השנתיים בהתאמה לשאר החברות, מה גם שהוא איננו אדם דתי במיוחד.
אך הוא בשלו מתעקש על פירסום הדו"חות דווקא בימים הנוראים.
הרבה הסברים העלו העובדים, וגם מנהלים מחברות מקבילות: שמא סגולה נפלאה יש פה?!
עד שהחליטו להזמין רב לבדוק את כל המזוזות במפעל, ועל הדרך ינסה הרב להבין מהמנכ"ל את פשר פירסום הדו"חות בימים הנוראים דווקא.
המנכ"ל התקרב לאזנו של הרב ולחש: זה מאוד פשוט, כבוד הרב, בימים הנוראים עושים התרת נדרים, בפרט "כל נדרי" בערב יום הכיפורים. אני מפרסם מה שאני רוצה, ואחרי התרת נדרים אני חוזר למציאות, מתחיל דף חדש.
ולמעשה, בהפטרה שנקרא השבת, ניתקל בפסוק מעניין מאוד, המתאר בזכות מה תבוא הישועה:
"ויאמר אך עמי המה, בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע".
נושעים בזכות זה שלא משקרים.. כמה שזה נשמע פשוט.
לא משקרים לעצמנו, ולא משקרים אחד לשני.
בלי טיוחים של נבחרי ציבור, ששום התרת נדרים לא מועילה כדי לפזר הבטחות ומצגי שווא, ולבסוף לא לקיים.
בלי ניפוח של מציאות שחורה: ההוא הורס את העם ואת החברה, האחר כמובן הופך להיות אויב העם ומותר לומר ולכתוב עליו כל דבר.
בלי רמאויות ועקיצות.
חשבתי על ראשי תיבות לשנה הבאה עלינו לטובה:
תשפ"א- תהא שנת פוליטיקה אמיתית. 
דף חדש: לא ישקרו, ויהיה להם למושיע!
שבת שלום ושנה טובה.

זמני השבת:
התפילה היום בשעה 18:00, במועדון הקהילתי.
הדלקת נרות משעה 17:37 עד 18:30.
שחרית בשבת 7:30.
מנחה בשעה 18:15.
צאת השבת 19:26.

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.