משהו לשבת- לך לך

דת • כניסות

מחוץ לקופסה

"ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וראה את הכוכבים אם תוכל לספור אותם.. כה יהיה זרעך".
כך התורה מתארת את ההבטחה לאברהם אבינו שיהיו לו צאצאים. תסתכל על הכוכבים ותתחיל לספור.. בדיוק ככה הולכים להיות לך צאצאים רבים, למרות שכרגע אין כלום.
אבל שימו לב לפרט שקדם לאמצעי ההמחשה של הכוכבים: "ויוצא אותו החוצה". 
וכי לא ברור לנו שהכוכבים נמצאים בחוץ ולא בתקרת ביתו של אברהם אבינו? אם כך ברור שמבחינה מעשית הוא אמור לראות אותם בחוץ, ואם כך זו עובדה טכנית שמיותר לציין אותה בתורה.
חז"ל הסבירו וקראו לזה: צא מעצמך, לאו דווקא מהבית, אלא מהמחשבות הרגילות שלך, ומהתכניות הרגילות, תחשוב מחוץ לקופסא. 
לפעמים צריך גם להתייעץ, והפתרון יכול לבוא מחוץ לקופסא ממש, ממישהו בחוץ שרוצה בטובתנו.
ומדוע קשה לאנשים להתייעץ? כי בטוחים שמה כבר יוכל להגיד מישהו מבחוץ?! הלא אני נמצא בפנים וחשבתי כבר על הכל (יכול להיות אגו, או סתם תיסכול).
אתן דוגמאות מעשיות ויום יומיות, כל אחד יכול להוסיף:
כשאת/ה מנסה להכין משהו במטבח, ויצא לא טוב. אל תתפלא/י שעצה ממישהו מבחוץ יכולה להפוך את הכל ואפילו להשביח (מנסיון).
כשא/תה מנסה לעבוד על פרויקט בעבודה או סתם פרוייקטים שגרתיים של החיים, ומשהו תקוע אבל אתה כבר חשבת על הכל.. ופתאום תתיעץ ותגלה שלא חשבת על הכל (גם מנסיון).
אסיים בחווית למידה משנות הלימודים בישיבה, במשך זמן רב עמלנו לפצח סוגיא מסובכת, ומשלא הסתדרנו אני והחברותא שלי פנינו אל הרב ושטחנו בפניו את הבעיה.
הוא רק קרא את הדברים, והכל הסתדר.
מסתבר ששמנו פסיק במקום הלא נכון, כי כך היה נראה לנו לפי ההגיון, ועל זה בנינו מהלך "גאוני" מאוד שנתקל בקשיים. ומספיק היה שמישהו יקרא את התמונה בצורה הנכונה וזה כבר פתר את הבעיה (וסתר לנו את כל המהלך המבריק. גם זה יכול להקשות על אנשים להתייעץ, כי זה יכול להוות סתירה לכל מה שבנינו עד כה, אבל בכל זאת זה חשוב כדי לבנות טוב ולהתקדם).
ויוצא אותו החוצה, מהקופסה.
שבת שלום ומבורך!

התפילה היום בשעה 16:30.
הדלקת נרות משעה 15:40 עד 16:22.
שחרית בשבת 7:30
מנחה 16:15
צאת השבת 17:15
בביה"כ עושים ברכת הלבנה.

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.