רשימת גידולים מותרים ואסורים ביישום בוצה לאחר עדכון התקנות

בעלי משקים • 25/10/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לחקלאים רשימת גידולים אסורים ביישום בוצה לפי התקנות

 

 

 

בברכה,

 

מורן פחימה – מחוז גליל-גולן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד: 04-6816102 | פקס: 04-6902597 | דוא"ל: moranp@moag.gov.il