בחירות לוועד מימי השיירה ולוועדת ביקורת

בעלי משקים • 11/3/2019 כניסות

 

הודעה על קיום בחירות לוועד מימי השיירה ולוועדת ביקורת

 

הבחירות יתקיימו ביום רביעי 20.3.19 בספריה.

 

מהשעה 18:00 עד השעה 20:00.

 

חברים המעוניינים להגיש את מועמדותם מתבקשים להגיש בכתב

 

עד יום ראשון 17.3.19 עד השעה 12:00 בצהריים

 

לאחד מחברי ועדת הקלפי במסירה ידנית בלבד.

 

 

בהצלחה

ועדת קלפי

עדינה לוי, אלי יעקוביאן ולוי מרקוביץ