מינשר לבעלי נחלות בנושא ההרחבה

בעלי משקים • 11/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מינשר לחברים בנושא ההרחבה

לחברי האגודה , שלום

 

רצ"ב מינשר עדכון בנוגע לקידום פרויקט ההרחבה.

 

בברכה,

וועד ההנהלה